DEEP ARVOR:TS、DO,4000m

DEEP ARVOR剖面测量浮筒可提供水深达4000米的盐度、温度和压力剖面图。数据由铱卫星系统传输,浮筒采用GPS定位。

主要特点:

 专为Argo核心任务而设计

 轻巧,易于部署(不到26千克)

 “Sea-Bird”CTD计量可靠

 在4000米处进行150次“CTD”循环

 可选深度,支持更多垂直剖面测量图

 使用射频蓝牙轻松连

描述

Data sheet :

deep_arvor_UK2

 

Application examples :

Deep sea